ขั้นตอนการบริจาคเงิน ขอรับเข็มที่ระลึก และสั่งซื้อเสื้อวันอานันทมหิดล
  1. ลงทะเบียนผู้บริจาคและสั่งซื้อเสื้อ ผ่านทางเว็บไซต์ anandaydonation.docchula.com
  2. กรอกข้อมูลการบริจาค และขอเข็มที่ระลึกโดย
    1. เงินบริจาคทุก 100 บาทมีสิทธิ์ขอรับเข็มที่ระลึก 1 เข็ม
    2. ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า
  3. สั่งซื้อเสื้อวันอานันทมหิดล
  4. โอนเงินตามยอดที่ประสงค์จะบริจาครวมกับค่าเสื้อที่สั่ง ผ่านทางบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “วันอานันทมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-508231-4

ทางคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จะจัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนจึงขออนุญาติเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 40 บาท สำหรับการจัดส่งเข็มฯ ใบเสร็จ และเสื้อ โดยสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้

ทางคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จะดำเนินการส่งเข็มโดยเร็ว สำหรับเสื้อจะทำการสรุปยอดทุกวันที่ 1 ของทุกเดือนเวลา 12:00 และจะดำเนินการจัดส่งภายใน 1 สัปดาห์หลังจากสรุปยอด สำหรับผู้ที่สั่งทั้งเสื้อและเข็ม ทางคณะจะจัดส่งพร้อมกัน โดยจะเริ่มจัดส่งรอบแรกวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ขออภัยในความไม่สะดวก