ติดตามข้อมูลของงานวิ่ง "Miles for Heart" Virtual Walk and Run เร็ว ๆ นี้
Facebook : ANAN DAY Instagram: @anan_day หรือบนเว็บไซต์นี้


ขั้นตอนการขอรับเข็ม หรือเสื้อยืด ที่ระลึกวันอานันทมหิดล
 1. แนบหลักฐานการโอนเงิน(สลิป)
 2. กรอกข้อมูลการบริจาค
  1. จํานวนเงินที่ประสงค์จะบริจาค
  2. ระบุจํานวนเสื้อ หรือ เข็ม หรือ เสื้อและเข็ม ที่ผู้บริจาคประสงค์จะรับในวงเงินที่บริจาค
   1. เงินบริจาคทุก 150 บาท สามารถรับเข็มเดี่ยวที่ระลึกได้ 1 อัน
   2. เงินบริจาคทุก 299 บาท สามารถรับเสื้อยืดที่ระลึกได้ 1 ตัว
   3. หมายเหตุ: จัดส่งฟรีไม่เสียค่าจัดส่งเพิ่มเติม
 3. กดบันทึกข้อมูล
ทางคณะแพทยศาสตร์ จุฬา จะดําเนินการส่งเข็มและเสื้อโดยทําการสรุปยอดทุกวันที่ 1 ของทุกเดือนเวลา 12:00 และจะทําการจัดส่ง ภายใน 3 สัปดาห์หลังจากสรุปยอด